به گزارش اصفهان پرس ؛ شهردار قمصر گفت: با روش گل های محمدی در دوهزار و ۵۰۰ هکتار از باغ ها و مزارع گل محمدی این شهرستان آیین گل چینی در ۶۰۰ هکتار از گلستان های قمصر آغاز شد.

رضا نقدی میانگین برداشت گل محمدی از هر هکتار را چهار و نیم تن بیان کرد و افزود: در دومین ماه از فصل بهار، بیش از ۱۰ هزار نفر در پایتخت گل و گلاب قمصر به گل چینی گل های محمدی مشغول هستند.

وی درآمد حاصل از برداشت گل محمدی را در این شهرستان سه هزار میلیارد ریال و در بخش قمصر حدود ۵۰۰  میلیارد  ریال بیان کرد و گفت: همزمان با گل چینی گل محمدی آیین شکرگزاری گلابگیران نیاسری هم  برگزار شد.

شهردار نیاسرهم آیین شکرگزاری رویش گل های محمدی را دراین منطقه از قدمت ۴۰۰ ساله ای برخوردار دانست و افزود: ۵۰۰ کارگاه از بیش از دو هزار کارگاه گلاب گیری سنتی و صنعتی در این  شهرستان در بخش نیاسر فعال است.

در کنار درآمد حاصل از تولید گل و گلاب بازدید بیش از یک میلیون نفر گردشگر در کاشان به ویژه قمصر و نیاسر در فصل گلابگیری اقتصاد وابسته به گردشگری را رونق می بخشد.

آیین گلابگیری و گلچینی از شهرهای قمصر و نیاسر تا پایان تیر  در مناطق کوهستانی همچون جوشقان قالی، کامو و چوگان ادامه دارد.

 

  • منبع خبر : صدا و سیما