به گزارش اصفهان پرس بنابر اعلام روابط عمومی تربیت بدنی استان اصفهان، با نظر کادر فنی ، علی توکلی، پژمان مرادی و محمد آمویی تکواندوکاران به اردوی تیم ملی نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راه یافتند.

مسابقات ورود به اردوی تیم‌ملی تکواندو نوجوانان پسر در تهران برگزار و ۲۴ هوگوپوش موفق به راهیابی در  اردوی تیم ملی شدند.

دهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از ۳۱ تیر به مدت دو روز در  امان اردن برگزار می شود.

  • منبع خبر : تربیت بدنی استان اصفهان