به گزارش خبرگزاری اصفهان پرس، مسوول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: صبح امروز مردی ۴۰ ساله در خیابان امام خمینی اصفهان بر اثر انتشار گاز منوکسید کربن از ذغال برای گرم کردن اتاق جان خود را از دست داد.

غفور راستین افزود: علت این حادثه استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد اعلام شده است.