به گزارش خبرگزاری اصفهان پرس، قیمت انواع سکه و طلا در بازار اصفهان افزایش یافت اما قیمت طلا ثبت ماند.

یک گرم طلای ۱۸ عیار : ۳۶۷۰۰۰ تومان

سکه بهار آزادی : ۳۸۸۰۰۰۰ تومان

سکه طرح امامی : ۴۰۰۰۰۰۰ تومان

نیم سکه : ۲۰۵۰۰۰۰ تومان

ربع سکه :۱۲۴۰۰۰۰ تومان

سکه یک گرمی : ۶۲۰۰۰۰ تومان