به گزارش خبرگزاری اصفهان پرس، مدیرعامل شرکتی دانش بنیان گفت: به علت بحران شدید آب در منطقه شرق اصفهان کارشناسان شرکت بر آن شدند محصولی اختراع کنند که بتواند در یک زمان هم آب شیرین و هم گرم تولید کند.

حمیدرضا بابازاده افزود: این محصول در حال حاضر به هشت کشور از جمله کنیا، ترکیه، عراق، ارمنستان و افغانستان صادر می شود و حدود ۳۰۰ هزار دلار ارز آوری داشته است.

مدیر عامل مجموعه تولید دستگاه آب شیرین کن خورشیدی ادامه داد: با استفاده از دستگاه آب شیرین کن خورشیدی، حدود ۷۰درصد هم در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

بابازاده با بیان اینکه در این شرکت برای ۳۰ نفر بصورت مستقیم و ۲۰۰ نفر بصورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است و تا سه برابر قابل افزایش است افزود: به علت کمبود نقدینگی و حمایت نکردن مسئولان این خط تولید با یک سوم ظرفیت کار می کند.

کارشناس متخصص شیرین سازی آب های شور درباره دستگاه آب شیرین کن خورشیدی گفت: این محصول اولین بار در دنیا ابداع و تولید شده است و آلودگی زیست محیطی ندارد.

کوروش خسروی افزود: دستگاه آب شیرین کن خورشیدی می تواند آب را با هر سختی، از آب لب شور با شوری سه هزار میکرو زیمنس تا آب با غلظت ۱۲۰ هزار میکرو زیمنس به آب آشامیدنی برساند.