به گزارش خبرگزاری اصفهان پرس، پهباد ساخته دست جوان نخبه آران و بیدگلی در تور بین المللی و علمی و تحقیقاتی دانشگاهیان در کشور گرجستان موفق به کسب رتبه برتر شد.

این طرح با نام سفیر هلال با کسب رتبه برتر بین استادان و پژوهشگران دانشگاهی، به تور بین المللی گرجستان راه یافت و با حضور در این طرح در بین بیش از ۷۰۰ طرح توانست به رتبه برتر دست پیداکند.

جوان نخبه آران و بیدگلی و سازنده پهپاد هلال گفت: اندازه طول بال این پهباد ۲۰۰ و طول بدنه ۱۷۰ سانتی متر و با وزن ۹ کیلوگرم در مدت دو سال طراحی کرده و ساخته است.

محمد توسلی افزود: برد نامحدود، فیلم برداری تحقیقاتی، رادار گریزی، عدم سقوط پرنده در زمان قطع رابطه با مرکز کنترل، حمل محموله های عملیاتی، سم پاشی مزارع، گلباران مراسم، حمل برابر با وزن خود و مداومت پروازی بالا از ویژگی های این پهباد است.

 وی اضافه کرد: این طرح در زمینه بیوشیمی و در راستای رادارگریزی اجرا شده است.

گفتنی است در این تور بین المللی، ۲۰ طرح از ایران معرفی شده بود.