در پی محقق نشدن وعده های دولت در احیای زاینده رود، نمایندگان مردم استان اصفهان گام جدی را برداشتند.

 

به گزارش خبرنگار اصفهان پرس ، ۱۹ نفر از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس در پی تحقق نشدن وعده های دولت در خصوص جاری شدن آب زاینده‌رود و احقاق حق مردم اصفهان، از نمایندگی مجلس استعفا کردند.

در بخشی از این نامه  آمده است: یکی از وعده های رییس جمهور در سفرهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری جاری شدن دائمی آب در زاینده رود بود که با گذشت سه سال این وعده هنوز عملیاتی نشده است.

در بخش دیگری از نامه استعفای نمایندگان اصفهان بیان شده با وجود پیگیری های بسیار زیاد نمایندگان و بحران های پیشر رو  در تامین آب شرب مردم اصفهان، متاسفانه سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه اعتباری برای احیای زاینده رود در نظر نگرفته است.

همچنین دراین نامه نمایندگان اعلام کردند در صورتیکه حداقل نتوانیم حق مردم استان اصفهان را برای تامین آب شرب از طریق این دولت محقق کنیم دلیلی برای حضور در مسوولیت نمایندگی نمی بینیم و ما امضا کنندگان زیر استعفای خود را اعلام و از زمان تقدیم ،از حضور در صحن و کمیسیون ها خودداری تا تکلیف مشخص شود.