یه رستوران ایتالیایی با غذاها و منویی متنوع که پیتزاهای فوق العاده ای هم دارد.

آدرس :اصفهان – اصفهان چهارباغ عباسی، هتل عالی قاپو

رستوران ایتالیایی ونیز اصفهان

رستوران ایتالیایی ونیز اصفهان

رستوران ایتالیایی ونیز اصفهان

رستوران ایتالیایی ونیز اصفهان