یکی از مهمترین رستورانای اصفهان زاینده رود هست که با فضای بزرگ و منوی ایرانی و فرنگی و کافی شاپ تماشای زاینده رود رو براتون به یاد موندنی میکند.

آدرس :اصفهان – اصفهان بلوار سعدی – نرسیده به پل فلزی

رستوران زاینده رود اصفهان

رستوران زاینده رود اصفهان

رستوران زاینده رود اصفهان

رستوران زاینده رود اصفهان