به گزارش اصفهان پرس ،‌ نعمت‌الله اکبری (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان)، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تهیه طرح جامع شهر اصفهان اظهار داشت: سند ملی آمایش سرزمین در کشور پس از سال ها در حالی تهیه می شود که باید هشت سال پیش این اقدام صورت می گرفت.

وی بیان داشت: در صورتی که هرچه زودتر اقدامی در جهت تدوین تهیه برنامه آمایش شهری نشود راه به جایی نخواهیم برد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اعلام کرد: اگر در این طرح برای حفظ محیط زیست و اکولوژیک گام برداشته نشود چیزی به غیر از گچ و سنگ به مردم تحویل نخواهیم داد.

وی بیان داشت: در ایران ۷۸ درصد جمعیت، شهرنشین است که این میزان در استان اصفهان ۸۸ درصد و در شهرستان اصفهان ۹۴ درصد است.

اکبری با بیان اینکه هلند کشوری موفق در تهیه برنامه آمایش سرزمین است،‌ ادامه داد: می توانیم به منظور تدوین برنامه آمایش شهری کارکرد هلند را الگو قرار دهیم.

وی تصریح کرد: در سازمان برنامه‌ریزی استان هر کاری در حوزه تدوین برنامه جامع شهر به لحاظ تخصصی و تأمین منابع مالی انجام خواهیم داد که امیدوارم با قدرت و توان این برنامه آماده شود و چهار رکن قابلیت زندگی برای مردم، رقابت‌پذیری، حکومت خوب شهری و مشارکت که گام‌های جدی به شمار می‌رود مورد توجه و روی میز توسعه شهری قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اعلام کرد: گام جدی شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان برای شروع فرایند تهیه برنامه جامع شهر اصفهان برای مردم که شایسته بهترین‌ها هستند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

 

منبع : خبرگزاری مهر