رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

به گزارش اصفهان پرس ، طاهره چنگیز ظهر پنجشنبه در جمع رئوسای بیمارستان های خصوصی اصفهان، اظهار داشت: بخش خصوصی در اصفهان در حالی ۳۵ درصد از بار درمان را بر دوش دارد که در تهران نیمی از بار درمان بر دوش بخش خصوصی است.

وی بیان داشت: هرچه بخش خصوصی در حوزه درمان فعال تر شود شاهد کاهش جمعیت مراجعه کنندگان به بیمارستان های دولتی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره بخش خصوصی، همکاری و تعامل است و رقابت و تقابلی نیست.

چنگیز با اشاره به رویکرد وزارت بهداشت مبنی بر منضبط شدن درمان در استان‌ها، افزود: برای دادن مجوزها به بخش دولتی سختگیری می شود و سختگیری برای بخش خصوصی نداریم.

وی اضافه کرد: الزامی برای بیمارستان‌های خصوصی به منظور پذیرش بیمه هنگام ارائه خدمات غیر اورژانسی وجود ندارد اما ملزم به رعایت تعرفه های بخش خصوصی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه این استان دارای حدود هفت هزار تخت بستری است، گفت : ۳۵ درصد از آنها متعلق به بخش خصوصی و ۶۵ درصد دولتی است.

وی افزود : سهم بخش خصوصی در حوزه درمان در برخی از استان های بزرگ همتراز اصفهان نزدیک به ۵۰ درصد است.

چنگیز با اشاره به اینکه بر اساس برنامه های چشم انداز ۱۴۰۴ ظرفیت تخت های بستری استان اصفهان باید به دو برابر رقم فعلی یعنی ۱۴ هزار تخت برسد، تصریح کرد : با برنامه ریزی هایی که در استان صورت گرفته، مقرر شده است این ظرفیت تا سال ۱۴۰۴ به ۱۶ هزار تخت برسد و سهم بخش خصوصی به ۴۶ درصد افزایش پیدا کند.

 

منبع : خبرگزاری مهر