در پیرامون میدان نقش جهان اصفهان، مغازه هایی وجود دارند که هر یک به ارائه ی محصولاتی خاص از صنایع دستی این شهر می پردازند. به دلیل نزدیکی به بازار، این محصولات از کیفیت خوبی برخوردارند و گاه مغازه ها توسط خود هنرمندان اداره می شود.

آدرس: میان نقش جهان